Gamtotvarka

Vienas iš vis plačiau naudojamų įrankių išsaugant biologinę įvairovę - gamtotvarka. Tai tiesioginis įsikišimas į gamtoje vykstančius procesus siekiant sumažinti neigiamus žmogaus veiklos padarinius arba priešingai - užtikrinti tradicinį šimtmečius trukusį tvarų gamtos resursų naudojimą, lėmusį tam tikros pusiau natūralios aplinkos su jai būdinga biologine įvairove susiformavimą.

Kadangi pelkių gamtotvarkos patirties Lietuvoje nebuvo, projektas organizavo mokomąsias temines išvykas į daugiau patirties gamtotvarkoje turinčias kaimynines šalis: Švediją, Suomiją, Olandiją, Estiją, Latviją.

Projekto teritorijose inicijuoti gamtotvarkos darbai buvo paremti užsienio literatūra, mokomųjų kelionių patirtimi, užsienio bei Lietuvos ekspertų rekomendacijomis. Žemiau pateikiami svarbiausi projekto rezultatai buveinių atkūrimo ir rūšių išsaugojimo srityje, apžvelgiami taikyti metodai:

Čepkelių valstybiniame gamtiniame rezervate

Girutiškio gamtiniame rezervate

Kamanų valstybiniame gamtiniame rezervate

Viešvilės valstybiniame gamtiniame rezervate

Žuvinto biosferos rezervate

 

© 2010. UTVP/PAF projektas "Biologinės įvairovės išsaugojimas Lietuvos pelkėse LIT/03/G31".

Sprendimas: IMODUS

UNDP GEF Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba Lietuvos respublikos aplinkos ministerija Gamtos paveldo fondas